Bärighetsklasser

Länk till Trafikverkets karta över bärighetsklasser hittar ni här.