Uppförandekodex

Vi kräver att alla våra Åkerier uppträder professionellt ut mot våra kunder och samarbetspartners. Alla som jobbar i Jan Ohlsén Åkeri AB:s åtagande måste därför följa vår uppförandekodex.

Länk till vår uppförandekodex hittar ni här.