OHLSÉN LOGISTIK AB

Om oss

 • Vi är ett logistikföretag med rundvirkestransporter som huvudinriktning.
 • Vi transporterar cirka 3 100 000 kubik rundvirke årligen.
 • Billerudkorsnäs och Mellanskog är våra största uppdragsgivare.
 • Vi är i dagsläget runt 100 fast verksamma enheter.
 • Vi är verksamma i Uppland, Västmanland, Gästrikland, Sörmland, Södra Dalarna och Närke.
 • Vi är den stora transportören i den lilla organisationen.
 • Vi vill jobba nära kunden, har kunden i fokus och ser varje enskild virkesleverantörs behov.
 • Vi har hög servicegrad och skapar helhetslösningar för hela transportkedjan.
 • Vi vill skapa mervärde för både transportörer och våra kunder.
 • Vi jobbar med lokalt förankrade och erfarna åkerier.
 • Vi har lång erfarenhet av rundvirkestransporter och vårt namn förknippas med långsiktighet, kvalitet, plikttrogenhet och stabilitet.
 • Vårt fokus är att i första hand förvalta de uppdrag vi åtagit oss på bästa sätt samt alltid uppfylla våra kunders önskemål.