Välkommen till Ohlsén Logistik AB

 • Namnlös
 • instedts ena bil
 • Hibbes
 • Lindbergs 4
 • 5555
 • Kartsensen
 • Fagrell
 • Namnlös
 • Pålgård
 • ingstedts bilar
 • srhdstzhth
 • xjtfftj
 • zdrthzdth
 • 66666666
 • Ohlsen
 • Garaget
 • IMG_4917
 • sillbo
 • 555555

Om oss

 • Vi är ett logistikföretag med rundvirkestransporter som huvudinriktning.
 • Vi transporterar cirka 2 600 000 kubik rundvirke årligen.
 • Billerudkorsnäs och Mellanskog är våra största uppdragsgivare.
 • Vi är i dagsläget runt 70 fast verksamma enheter.
 • Vi är verksamma i Uppland, Västmanland, Gästrikland, Sörmland, Södra Dalarna och Närke.
 • Vi är den stora transportören i den lilla organisationen.
 • Vi vill jobba nära kunden, har kunden i fokus och ser varje enskild virkesleverantörs behov.
 • Vi har hög servicegrad och skapar helhetslösningar för hela transportkedjan.
 • Vi vill skapa mervärde för både transportörer och våra kunder.
 • Vi jobbar med lokalt förankrade och erfarna åkerier.
 • Vi har lång erfarenhet av rundvirkestransporter och vårt namn förknippas med långsiktighet, kvalitet, plikttrogenhet och stabilitet.
 • Vårt fokus är att i första hand förvalta de uppdrag vi åtagit oss på bästa sätt samt alltid uppfylla våra kunders önskemål.