I slutet av artonhundratalet började Ohlséns (Johan Ohlsén) att transportera timmer och ved ur skogarna runt omkring Brunnby i Skuttunge socken, Uppland. Det tycks även vara så att hans far livnärde sig på att transportera, men drev även ett gästgiveri i Valbo.

1928 införskaffade John Ohlsén (Johans son) den första lastbilen, med den kördes allt från grus och mjölkflaskor till timmer och ved. Här var det handlastning som gällde. John Ohlsén drev åkeriverksamhet och taxi tills han gick bort 1979 och hade som flest sex enheter.
De två äldsta sönerna Tage och Per-Arne, som jobbat för sin far sedan unga år, drev sedan verksamheten vidare med timmer och grustransporter tills Tages son Jan tog vid 1998.

Idag är Ohlséns ett större modernt logistikföretag i det lilla företagets skepnad. Vi sysselsätter ungefär 95 timmerbilar och långt över hundra personer.
Ohlséns har i sina åtaganden alltid haft kompetenta och duktiga medarbetare.