• Vi erbjuder miljömässiga och transportekonomiskt fördelaktiga lösningar samt transportleder våra kunders och leverantörers rundvirkesflöden.
  • Vi har fokus på att förvalta våra uppdrag med högsta kvalitet för alla inblandade parter.
  • Vi vill skapa mervärden åt våra uppdragsgivare och samarbetspartners samt bidra till att driva utvecklingen framåt med ny teknik och nya lösningar.
  • Vi arbetar i de senaste transportledningssystemen.
  • Vår ambition är att vara lyhörda för varje inblandad part i virkesaffären från avlägg in till industri.
  • Vi vill jobba nära kunden, har kunden i fokus och ser varje enskild virkesleverantörs behov.
  • Vi säljer och transporterar grus i de centrala delarna av Uppland och sprider vägar med en bil som även är utrustad med hyvelblad att använda vid behov. Vi kan även lasta ut grus och väga med egen lastmaskin.
Grusbil-2